Huset drives af lokale frivillige, med tilskud fra generøse sponsorer. Uden disse bidrag og de mange frivilliges store arbejdsindsats ville stedet ikke eksistere i dag.

Formelt drives huset som en forening med en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling. Alle kan blive medlem af foreningen ved at indbetale et beløb efter evne, til foreningens konto.  Indbetalinger og sponsorbidrag  går, sammen med indtægter ved udlejning, udelukkende til at støtte driften, så ved at melde dig ind er du med til at hjælpe stedet med at overleve som Beboer- og Kulturhus

I bestyrelsen:
Forsamlingshuset nummer (tlf. tid 14.00 – 17.00)  5310 4350
Anders PedersenFormand2572 1244 
Hanne SewohlNæstformand4028 4859 
Bente LarsenSekretær5136 7526 
Karen TranekærForretningsfører2211 1328 
Winnie Skov Andersen 2579 4094 
Lone Larsen 2134 4645 
Tommy Barkum 2640 4026 
Kirsten Christiansen 5123 9530 
Kurt AagaardSuppleant2144 4746 
Erik AskgaardSuppleant3036 8259 

Bank: Spar Nord Bank – reg.nr.: 9040 kontonr.: 4580276410

CVR: 34 43 08 96