Huset drives af lokale frivillige, med tilskud fra generøse sponsorer. Uden disse bidrag og de mange frivilliges store arbejdsindsats ville stedet ikke eksistere i dag.

Formelt drives huset som en forening med en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling. Alle kan blive medlem af foreningen ved at indbetale et beløb efter evne, til foreningens konto.  Indbetalinger og sponsorbidrag  går, sammen med indtægter ved udlejning, udelukkende til at støtte driften, så ved at melde dig ind er du med til at hjælpe stedet med at overleve som Beboer- og Kulturhus

I bestyrelsen:
Forsamlingshuset nummer (tlf. tid 16.30 – 18.30)  5310 4350
Anders PedersenFormand2572 1244 
Helle PoulsenNæstformand6086 8778 
Bente LarsenReferant5136 7526 
Karen TranekærBogholder2211 1328 
Winnie Skov Andersen 2579 4094 
Lone Larsen 2134 4645 
Tommy Barkum 2640 4026 
Kirsten Christiansen 5123 9530 
Michael LarsenSuppleant2048 2474 
Erik AskgaardSuppleant3036 8259 

Bank: Sparekassen Sjælland-Fyn – reg.nr.: 0520 kontonr.: 0000974201

CVR: 34 43 08 96